Apie mus

     Uždaroji akcinė bendrovė „Aukštinė" įsteigta 1997 metais. UAB „Aukštinė" yra atestuota uždaroji akcinė bendrovė (LR Aplinkos ministerijos kvalifikacinis atestatas Nr.1663). Jai suteikta teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, kultūro s paveldo objektų tvarkybą. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, gamybos, mokslo paskirties pastatai, kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji darbai: mechanikos darbai (pastatų ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, pastatų šildymas, vėdinimas); elektrotechnikos darbai iki 1000 V įtampos; kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai. Aplinkos ministerijoje įregistruotos UAB „Aukštinė" statybos taisykles: „Bendrieji statybos ir apdailos darbai", „Statinių inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektros) montavimo, inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų šalinimo) įrengimo darbai", „Statinių remonto, mūro konservavimo ir restauravimo darbai".
     Mūsų bendrovėje dirba turintys didelį darbo patirtį specialistai, visi jie turi statinio statybos ir specialiųjų darbų bei statybos techninės priežiūros vadovų atestatus, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatus. UAB „Aukštinė” atlieka visus statybos darbus - nuo pamatų iki rakto įteikimo ir prisiima visą atsakomybę už jų kokybę. Šiandien UAB „Aukštinė” yra pajėgus ir patikimas rangovas, sugebantis greitai ir gerai atlikti bet kurio objekto statybos, rekonstrukcijos, remonto ir restauravimo darbus, vykdyti generalinio rangovo funkcijas.